Vandløbsrestaurering - Ribe Å Systemet


Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet

  Forside » Arkiv » Vandløbsrestaurering Min konto   
Kategorier
ArkivRibe Å systemetVandplejeHandlingsplan 2002VandløbsrestaureringElfiskeri 2008
Information
Samarbejdsudvalget
Kontakt os

         
Vandløbsrestaurering


I mange årtier har der været tradition for at udsætte ørreder og laks i danske vandløb. Formålet er at hjælpe bestandene af laksefisk, der har svært ved at oprette store sunde bestande ved hjælp af naturlige gydninger og opvækst i vandløbene pga tidligere tiders hårde vedligeholdelse af vandløbene, opstemninger og udledninger fra kloakker m.m.

 I Ribe Å systemet udsatte man laks allerede i 1944, og frem til 2002 fulgte udsætninger af flere millioner ørreder, uden at det havde skabt større naturlige reproducerende bestande af ørreder.

I løbet af 1990´erne havde foreninger i flere åsystemer, bl.a. ved Kolding Å, med succes forbedret de fysiske forhold i de små tilløb ved at udlægge gydegrus og skjulesten. Resultaterne var imponerende. Vandkvaliteten var efterhånden så god, at hvis blot ørrederne kunne finde egnede gydeområder der ikke sandede til mens æggene lå i gruset og der var godt med skjulesteder og ynglen, ja så nærmest eksploderede antallet af ørreder pr. 100m2.

I 2002 besluttede Samarbejdsudvalget at indstille alt avlsarbejde og udsætning af ørreder i Ribe Å systemet og i stedet fokusere 100% på at genskabe de fysiske forhold i både tilløb og hovedløb.

Nedenfor finder du historier, artikler, statusrapporter og links om vandløbsrestaurering og fiskene i Ribe Å systemet

 

Artikel 1.
Den 1. december 2004 udsendte Skov- og Naturstyrelsen "National forvaltningslan for laks".
Planen beskriver de nødvendige tiltag for at sikre laksen gunstig bevaringsstatus i 9 danske vandløb, bl.a. Ribe Å systemet.
Læs mere her..

Artikel 2.
Den 1. maj 2005 udsendte Sønderjysk Landboforenings vandløbslaug og Samarbejdsudvalget deres forslag til handlingsplan for Ribe Å laksen.
Planen beskriver de nødvendige forbedringer for at etablere en sund naturlig reproducerende bestand af Ribe Å laks.

Læs mere her..

Artikel 3.
Sandvandring er et stort problem i mange danske vandløb. I 2006 besvarede daværende Danmarks Fiskeriundersøgelser, nu DTU-Aqua, en række spørgsmål om sandvandring og brug af sandfang som en mulig afhjælpning af problemerne.

Læs mere her..

Artikel 4.
I 2006 havde Samarbejdsudvalget udlagt flere tusinde kubikmeter gydegrus i tilløb til Ribe Å systemet. En elektrobefiskning udført af Danmarks Fiskeriundersøgelser påviste
en stor fremgang i ørredbestandene, specielt i det grus der var udlagt nedstrøms et sandfang.
Læs mere her..

Artikel 5.
I september 2006 udlagde Samarbejdsudvalget ca 200 m3 gydegrus og skjulesten i Rojbøl Bæk, et tilløb til Jelså.
De efterfølgende vintre har vi hvert år kunne tælle mellem 15 og 35 gydegravninger i det udlagte grus.
Læs mere her..

Artikel 6.
I efteråret 2006 udlagde Samarbejdsudvalget mere end 800 m3 gydegrus og skjulesten. Samatidig blev 6 opstemninger fjernet.

Læs mere her..

Artikel 7.
Hvert afholdes 1-2 kurser i elfiskeri. Kurserne finansieres af Fisketegnmidlerne og afholdes i Sønderjysk Sportsfiskerforenings klubhus i Gram.

Læs mere her..

 

Anmeldelser flere
Der er iøjeblikket ingen produkt anmeldelser
Sidste nyt

Laksekvoter for fiskesæsonen 2022
Læs her

Længde mellem storlaks og grilse flyttes fra 75cm til 73cm
Læs her

Opgang af laks i Ribe å systemet 2021
Læs her

Leveret af SetWeb

Ribe Å Systemet
 E-mail: