Ribe Å Systemet 2004 - Ribe Å Systemet


Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet

  Forside » Arkiv » Ribe Å systemet » Ribe Å Systemet 2004 Min konto   
Kategorier
ArkivRibe Å systemetStatus Ribe Å laksenHvor langt er vi kommetRibe Å Systemet 2003Ribe Å Systemet 2004VandplejeHandlingsplan 2002VandløbsrestaureringElfiskeri 2008
Information
Samarbejdsudvalget
Kontakt os

         

Sidste nyt (24.03.04)

Her kan du følge hvad der sker med bl.a. restaureringen af Ribe Å systemet.

24.03.04 – Møde med Spildevandsafdelingerne fra Ribe og Sønderjyllands amter
Orientering om den kritiske situation for Ribe å laksen og drøftelse af dambrugenes miljøbelastning af henholdsvis Gelså og Fladså.

22.03.04 – Orienteringsmøde med Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomiteer og Friluftrådet
Generel orientering og debat om restaureringen af vandløbene, status og fremtid

04.03.04 - Gennemgang og projektering af vandløb sammen med lodsejere og Rødding kommune
Røjbøl bæk blev gennemgået og projekteret. For at etablere det nødvendige antal sandfang, skal der søges om dispensation ved Sdj. Amt, da vandløbet er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.

23.02.04 – Ny vadehavsbekendtgørelse pr. 1. marts 2004
I forbindelse med revision af vadehavsbekendtgørelsen har SU foreslået, at laksen fredes i vadehavet nord for låningsvejen og i Ribe Å systemet.

Formålet er at sikre flest mulige laks til avlsarbejdet. Det er vigtig at vi i de næste år får flest muligelaks til avlsarbejdet og at genpuljen bliver størst mulig.

Endvidere har SU foreslået at fredningstiden for ørred udvides fra 29. februar til 31. marts i Ribe Å systemet.

Formålet er at sikre at en større mængde gydefisk i fremtiden. I marts måned er mange nedgængere på vej mod havet. Efter gydning er de udmarvede og mange af dem vil gå til grunde hvis de fanges og genudsættes på deres vej mod havet.

Et andet formål med den udvidet fredning har været at skåne de mange grønlændere som ofte opholder sig i den nedre del af åsystemet.

Når vandtemperaturen falder, stiger saltkoncentrationen i havet og grønlænderne er nød til at søge ind i ferskvandsområder for at overleve.

Man ved at der under fiskeri efter grønlændere fanges 5-10 gange flere fisk under mindstemålet end over. Selvom fiskene genudsættes skånsomt vil en stor del dø på grund af skader.

I den ny vadehavsbekendtgørelse fredes laksen frem til 31. december 2009 i Vadehavet nord for Låningsvejen og i Ribe Å systemet.

Fra og med 2005 udvidet fredningstiden for ørred, så de er fredet fra 1. november til 31. marts, i kke alene i Ribe Å systemet men også i de øvrige tilløb til vadehavet.

SU er tilfredse med resultatet af den nye vadehavsbekendtgørelse.

Vi er ovebevist om at den ekstra beskttelse af nedgængere og grønlændere medfører en væsentlig større opgang af havørreder i fremtiden.

Med hensyn til laksen, så er vi overbevist om at fredningen vil give bestandsophjælpningen et løft og derved være medvirkende til at vi fortsat kan holde liv i den oprindelige Ribe Å laks.

17.02.04 – Besøg ved DCV i Skjern
Deltagere fra efterårets elfiskeri samt bestyrelsesmedlemmer fra foreninger under SU besøgte DCV´s anlæg i Skjern.
Indlæg om Ribe Å laksen fra Finn Sivebæk og om elfiskeri og udsætning i Skjern Å fra Søren Larsen.

13.02.04 – Møde med Miljøminister Hans Christian Schmidt
Opfordret til at habitatsområdet udvides i Ribe Å systemet.

27.01.04 – Møde med DCV og DFU
Evaluering af efterårets elfiskeri. Status for Ribe Å laksen.

26.01.04 – Møde i restaureringsgruppen
Status for amter og kommuner. Fordeling af kommende arbejdsopgaver.

22.01.04 – Møde med Teknisk Udvalg og Vandløbsafdeling i Sønderjyllands Amt
Drøftet muligheden for forbedringer af forholdene i hovedløbene.

16.01.04 – Beløb fra 15. juni Fonden
Samarbejdsudvalget har modtaget et beløb på kr. 25.000,- til restaurering af vandløb i Ribe Å systemet.

15.01.04 – Møde med Spildevandsafdelingen i Sønderjyllands Amt
Drøftet korrespondance vedrørende Fole Dambrug.

06.01.04 – Tilsagn fra Rødding kommune
Teknisk udvalg har i dag godkendt omkostninger til etablering af sandfang og udlægning af grus og sten.
 

Anmeldelser flere
Der er iøjeblikket ingen produkt anmeldelser
Sidste nyt

Laksekvoter for fiskesæsonen 2022
Læs her

Længde mellem storlaks og grilse flyttes fra 75cm til 73cm
Læs her

Opgang af laks i Ribe å systemet 2021
Læs her

Leveret af SetWeb

Ribe Å Systemet
 E-mail: