Ribe Å laksen - Ribe Å Systemet


Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet

  Forside » Ribe Å laksen Min konto   
Kategorier
ArkivBestandsanalyse - DTU AquaGydegrusRegler for fiskeriRibe Å laksenLakseprojektSkælprøveSnæbel projektLinks
Information
Samarbejdsudvalget

DTU bekendtgørelser

Laksekvote 2017

Kontakt os

         
Ribe Å laksen


Indtil 1999 troede man, at der kun var ét vandløb tilbage i Danmark, hvor der fandtes vilde, oprindelige laks. Bestanden i Skjern Å blev anset for at være den eneste oprindelige på det hele det europæiske kontinent. I alle de øvrige vest- og østjyske vandsystemer, som tidligere havde huset laksebestande, mente man, at de oprindelige fisk var uddøde på grund af forurening og dårlige miljøforhold i vandløbene.

Stor var overraskelsen og glæden derfor, da Danmarks Fiskeriundersøgelser i 1999 via DNA tests på unglaks fra Ribe Å systemet, kom frem til, at laksestammen i Ribe Å på trods alle odds stadig – om end i meget ringe antal – havde overlevet. Det blev startskuddet til en redningsaktion, hvor intensivt avlsarbejde skulle sikre bestandens overlevelse. De første år hvilede bestandens overlevelse på et yderst skrøbeligt grundlag, men i de senere år er der konstateret en stabil fremgang i antallet af laks der svømmer op i Ribe Å systemet. Men bestanden er desværre fortsat fuldstændig afhængig af avlsarbejdet, idet miljøforholdene i åsystemet langt fra er ideelle. Der er således kun i begrænset omfang fundet lakseyngel, der stammer fra naturlig gydning.

Nedenfor finder du historier, artikler, statusrapporter og links om Ribe Å laksen


Lakseprojekt


Anmeldelser flere
Der er iøjeblikket ingen produkt anmeldelser
Sidste nyt

 
Spærring ved Fole dambrug er væk
se her

Se youtube klip fra passagen ved Gram Slot sø
Se her

Se ny kategori
"Skælprøve"

Leveret af SetWeb

Ribe Å Systemet
 E-mail: