- Ribe Å Systemet


Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet

  Forside » Regler for fiskeri Min konto   
Kategorier
ArkivBestandsanalyse - DTU AquaGydegrusRegler for fiskeriRibe Å laksenSkælprøveSnæbel projektLinks
Information
Samarbejdsudvalget

DTU bekendtgørelser

Laksekvote 2017

Kontakt os

         
Regler for fiskeri i Ribeåsystemet

 

 

For laks er følgende gældende:
Senest kl 24:00 samme dag laksen er hjemtaget eller genudsat,
skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Ribe Å Sammenslutningerne i hænde.

For andre fiskearter en laks, er følgende gældende:
Senest 4 dage efter fangst/genudsætning, skal indberetning af fangst og genudsætning af havørred, bækørred og stalling være Ribe Å Sammenslutningerne i hænde.

Indberetning af fangst skal ske via SU's hjemmeside,     Fangster fisk


Nedenstående regler, er dem som er gældende for Ribeåsystemet.
Fiskes der andre steder bør man orienterer sig om reglerne der. Fiskeriloven altid gældende.

1. Fiskesæsonen er fra 16. april til 31. oktober

2. Der må kun anvendes èn krog på linen. Krogen må være en enkelt-, dobbelt- eller trekrog.

3. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen.(helt nedklemte modhager)

4. Fiskeri med naturlig agn, dvs. orm, er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. (Man må dog ved orme fiskeri benytte andre krogtyper med modhager, såfremt der fiskes med én enkeltkrog størelse 12 eller mindre.

5. Laksefiskeriet styres ved en kvote. Nuværende kvote kan ses på SU's hjemmeside.

6. Der må fra å systemet, når kvoten er fordelt, hjemtages 1 laks pr. fiskekort/person pr. sæson. til kvoten er brugt.

7. Det er den enkelte lystfiskers ansvar, at sætte sig ind i reglerne og om der er stop for hjemtagning af laks inden fiskeriet på begyndes.

8. Der er fra myndighedernes side stillet krav til fangstregistrering af laks skal være være indskrevet på SU's hjemmeside, senest kl 24:00 samme dag laksen er hjemtaget eller genudsat.

DTU anbefaler:

1. Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er muligt

2. Medbring krogløsertang, krogfjerner og saks.

3. Løft på intet tidspunkt fisk ud af vandet, som skal genudsættes.

4. Anvend tilstrækkeligt kraftigt grej til at håndtere store fisk, og undgå derved lang fight tid.

5. Brug ikke gaf ved landing af fisk der skal genudsættes. (se video om håndtering af laks som skal genudsættes)

Anmeldelser flere
Der er iøjeblikket ingen produkt anmeldelser
Sidste nyt

 
Spærring ved Fole dambrug er væk
se her

Se youtube klip fra passagen ved Gram Slot sø
Se her

Se ny kategori
"Skælprøve"

Leveret af SetWeb

Ribe Å Systemet
 E-mail: