Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet

  Forside » Samarbejdsudvalget Min konto   
Kategorier
ArkivBestandsanalyse - DTU AquaGydegrusRegler for fiskeriRibe Å laksenSkælprøveSnæbel projektLinks
Information
Samarbejdsudvalget

DTU bekendtgørelser

Laksekvote 2017

Kontakt os

         
Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget er sammensat af repræsentanter for de sportsfiskerforeninger, konsortier, sammenslutninger og lodsejere der har søgt og fået tildelt en laksekvote for dette år.
Endvidere er der udpeget en kasserer, en udsætningskoordinator og en miljøkoordinator.

Udvalget mødes efter behov, dog mindst en gang om året.

Al korrespondance til Samarbejdsudvalget, tilsendes SU formand

Formand & kasserer for Samarbejdsudvalget
Preben Nielsen
Nørbyvej 8
6200 Åbenrå
Tlf.
74 61 80 70/22312431.
Email:
preben.n@stofanet.dk

Sekretær
Erik Dahlgren 
TLF. 30 22 96 35

Udsætnings koordinator
Henrik Axelsen, Fasanvej 20, 6760 Ribe
Tlf. 23 20 15 29

Vandplejeudvalget
FormandTil knyttet vandplejearbejdet fra
Gels Å Sammenslutningen af 1976

Foreninger i SU:

Ribe Sportsfiskerforening
Formand.
Erik Dahlgren 
TLF. 30 22 96 35

Gelsåsammenslutningen af 1976
Formand.
Allan Kjærgaard 
TLF. 23 73 10 93

Fiskeriforeningen ”Nørreå”
Formand.
Frede M. Bojsen, Rulkehøjen 21, 5260 Odense S

Sønderjysk Sportsfiskerforening
Formand. 
Preben Nielsen, Nørbyvej 8 Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 80 70/30 85 11 01

Gert Mikkelsen ( Konsortiet Ribe Vester Å)
Ternevænget 8, 6760 Ribe
Tlf. 24 64 58 33/Morten 24 25 80 17

Svend Brodersen (Gram Slot)
Slotsvej 54, 6510 Gram

The Big Five 
Jørn Lausen
Tlf. 61 79 75 16/27 24 10 38

Nørre Å (Frede Boisen)
Rulkehøjen 21, 5260 Odense S

Jels Fiskeriforening
Formand.
Henrik Toftmann Dinesen
Tlf. 61544454

Anmeldelser flere
Der er iøjeblikket ingen produkt anmeldelser
Sidste nyt

 
Spærring ved Fole dambrug er væk
se her

Se youtube klip fra passagen ved Gram Slot sø
Se her

Se ny kategori
"Skælprøve"

Leveret af SetWeb

Ribe Å Systemet
 E-mail: