- Ribe Å Systemet


Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet

  Forside » Snæbel projekt » Fole Dambrug Min konto   
Kategorier
Arkiv
Information
Samarbejdsudvalget
Kontakt os

         
Fole Dambrug

 

Fole dambrug opstemningen er væk

Det er med stor glæde, da jeg fredag d. 24 august 2012 kørte forbi Fole dambrug og kunne konstatere at opstemningen/betonstyrtet var fjernet. Der lå stadig nogle rester i vandløbet, men ellers var der hul igennem. Arbejdet med at lave det nye omløbs stryg skrider hurtigt frem og hvis det går efter planen så skal det hele stå færdigt omkring d. 25 september 2012. Efter mange års snak og mange samtaler med diverse myndigheder m.m., er vi endeligt nået så langt, at en af de helt store stopklodser i vores fiskevand er fjernet. Det bliver spændende at følge, hvilken betydning det får vores fiskeri i Gram Å.

Tilbage i Gram Å er nu kun, at få lavet omløbsstryget ved Gram Slot, så er der fri passage til Nørre å og Jels Å systemet. Her er projektet så vidt vides på plads så det er sandsynlig vis kun et spørgsmål om tid før dette arbejde påbegyndes.

Tilbage er så Gels Bro opstemningen – efter hvad jeg har hørt så skal dette arbejde påbegyndes umildbart efter at de er færdige ved Fole Dambrug. Så med lidt held så er omløbs stryget ved Gels Bro også færdig i løbet af efteråret. Det åbnere for rigtig mange gyde pladser på de øverste strækninger af Gels åen. Det betyder helt nye muligheder for fiskeri i Gels Åen fra 2013. Spændende bliver det at følge fiskeriet i Gels Å fra 2013. Der er ingen tvivl om at det kan blive et bedre fiskeri opstrøms Gels Bro når opstemningen er fjernet. Den såkaldte kaldte strækning Automaten nedstrøms opstemningen er nok ikke eksisterende fra 2013.

Stampemølle opstemningen er snart væk Ribe Å passerer Ribe By gennem fire opstemninger, hvoraf tre er mølledamme samt Stampemøllen, der fungerede som opstemning for et mindre vandkraftværk, der gav strøm til syd husholdninger. På grund af disse opstemninger, kunne snæblen ikke gå længere op i åen end til Ribe.

Se mere på dette link
http://www.sportsfiskeren.dk/omloebsstryget-ved-fole-dambrug-er-fuldfoert

 

 

 

Anmeldelser flere
Der er iøjeblikket ingen produkt anmeldelser
Sidste nyt

Laksekvoter for fiskesæsonen 2022
Læs her

Længde mellem storlaks og grilse flyttes fra 75cm til 73cm
Læs her

Opgang af laks i Ribe å systemet 2021
Læs her

Leveret af SetWeb

Ribe Å Systemet
 E-mail: